Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Tadeusza Różewicza pt.: „Ocalony”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas III LO.