Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Mirona Białoszewskiego pt.: „Wywód Jestem`u”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas VIII.