Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Zbigniewa Herberta pt.: „Apollo i Marsjasz”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas III LO.