Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Mikołaja Sępa Szarzyńskiego pt.: „Sonet IV”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy I LO.