Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Mariana Hemara pt.: „Teoria względności”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy VIII.