Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz siostry Magdaleny Nazaretanki pt.: „Ballada o szczęściu”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy V.