Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Joanny Kulmowej pt.: „Taka droga, co nie ma końca”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy V.