Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Jana Brzechwy pt.: „Leń”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klas I-III.