Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Jana Kochanowskiego pt.: „Pieśń”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy I LO.