Poezja na każdy czas

Arkadiusz Janiczek, aktor serialu „Stulecie Winnych”, czyta wiersz Jana Lechonia pt.: „Przypowieść”. Wiersz znajduje się w kanonie lektur szkolnych dla klasy VIII.