Podróże z Miodkiem

Prof. Jan Miodek, prof. Gesine Schwan oraz ks. prałat Jan Budyń zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem europejskiej Polonii. Międzynarodowe jury przyznało Polonicusy 2015 w czterech kategoriach. Nagrodę honorową za całokształt misji medialnej na rzecz przekazu dla i o Polonii w Europie i na całym świecie otrzymało TVP Polonia. Tegorocznego Polonicusa odebrał osobiście prezes Zarządu TVP, Juliusz Braun.