Podróże z Miodkiem

Prof. Jan Miodek, prof. Gesine Schwan oraz ks. prałat Jan Budyń zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem europejskiej Polonii. Międzynarodowe jury przyznało Polonicusy 2015 w czterech kategoriach. Nagrodę honorową za całokształt misji medialnej na