Podróże z Miodkiem

– Na pytanie jaka była pierwsza w twoim życiu lektura, niezmiennie odpowiadam – ojciec mi czytał „Pana Tadeusza”. Mickiewicz to jest pierwszy człowiek, Polak w historii literatury. Jeśli będę na tym paryskim bruku, na którym on też bywał i jeszcze będę w szkole jego imienia, to jest uczucie wielkiej polskiej radości i polskiego filologicznego wzruszenia – mówi prof. Jan Miodek. A w programie m.in. wizyta w Szkole Polskiej w Paryżu – najstarszej placówce edukacyjnej polskiej na świecie i Bibliotece Polskiej. A także o skrzydlatych słowach z literatury pięknej, które ciągle funkcjonują w polskim obiegu komunikacyjnym.