Podróże z Miodkiem

W tym roku szkolnym w Carlow na zajęcia uczęszcza 60 uczniów. Przerabiają materiał z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Jest też grupa dorosłych Irlandczyków, którzy postanowili się nauczyć się języka polskiego. Prof