Podróże z Miodkiem

Od pięciu lat na antenie TVP Polonia ukazuje się program „Słownik polsko@polski” z udziałem profesora Jana Miodka. Uczestniczą w nim polskie szkoły i placówki edukacyjne rozsiane po całym świecie. Dla uczniów udział w progra