Podróże z historią

Polskie hutnictwo szkła od zawsze było prawdziwym skarbem naszych ziem. Dzięki wytrwałej i trudnej pracy hutników ludzie mogli po raz pierwszy przejrzeć się w zwierciadle i dowiedzieć się jak wyglądają. Na biesiadnych stołach na stałe zagościł