Podróże z historią

Gdzie sięgały wschodnie granice dawnej Rzeczpospolitej? Czy zostały jakieś ślady po wielkich wojnach z Turcją, Tatarami i Kozakami? Radek Kotarski rusza śladami miejsc znanych z trylogii Henryka Sienkiewicza. Weryfikuje książkowe podania z faktycznym