Podróże z historią

Po co kupcy przemierzali tysiące kilometrów, aby kupić nieco „złota północy”, jak tradycyjnie określano bursztyn? Jak radzili sobie z przechodzeniem przez rzeki? Aby to sprawdzić Radek Kotarski jedzie do Gdańska, gdzie poszu