Podróże z historią

Jak spośród dziesiątek plemion i grup wyłoniło się polskie państwo? Sprawdzamy tropy powiązane z ewentualnym wpływem Wikingów na formowanie się naszego kraju oraz to, jakie znaczenie dla niego miał chrzest. Odwiedzamy Gniezno, Wolin, Po