Podróże w nieznane

Historia emigracji Polaków mieszkających we wsi Siołkowice na Opolszczyźnie do Brazylii. Prezentacja miast brazylijskich. Znaczna część społeczeństwa Brazylii to potomkowie konkwistadorów Indian, jak i tych, którzy w różnych okresach czasu poszukiwali lepszych warunków egzystencji oraz swobód politycznych. Wśród nich są też Polacy. Siołkowice to duża wieś pod Opolem, z której pochodzi poeta ludowy - Jakub Kania oraz Edmund Sebastian Woś Saporski, do którego przylgnęło określenie ojciec polskiej emigracji do Brazylii. Do tej pory przychodzą tu listy od polonii brazylijskiej. Nie łatwo było polonusom z Opolszczyzny, oswoić się z nowymi warunkami życia. W brazylijskiej puszczy zamiast buków, dębów i topoli rosną araukarie, cedry amerykańskie i palisandry. Po zniesieniu niewolnictwa brakowało ludzi do pracy. Gorączka brazylijska opanowała również Polskę wraz ze Śląskiem. Wypowiedź dr Edmunda Saporskiego, prawnuka Edmunda Wosia Saporskiego, na temat genezy polonii brazylijskiej. Fragment filmu brazylijskiego ukazującego sceny z życia osadników brazylijskich polskiego pochodzenia: żniwa, wesele, przyśpiewki śląskie.