Podróże kulinarne Roberta Makłowicza

Lublin pełen jest śladów historycznej świetności. Miasto mogłoby być ikoną integracji europejskiej – to tutaj bowiem podpisano Unie Lubelską, łączącą Polskę i Litwę. W efekcie powstało trzecie co do wielkości państwo w ówczesnej E