Poczet wielkich hetmanów

Po wojnach z Moskwą, Szwecją i kozakami Chmielnickiego panowanie Jana III Sobieskiego stało się okresem stabilizacji Rzeczypospolitej. Najważniejsze zwycięstwo król odniósł pod Wiedniem w 1683 r. Po tym wydarzeniu Turcy nazwali go Lwem