Poczet wielkich hetmanów

Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) podczas potopu szwedzkiego wyraźnie opowiedział się po stronie polskiego monarchy i udzielił mu schronienia. Walczył ze Szwedami na czele własnej armii, zwyciężając m.in. pod Warką (1656). W 1660 roku jako hetma