Poczet wielkich hetmanów

Hetman Stanisław Koniecpolski (1591-1646) to jeden z największych wodzów w historii Rzeczypospolitej. Przegonił Szwedów z terenu Prus, pobił armię dowodzoną przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa pod Trzcianą (1629). Bronił Kresów przed napadami Tatarów, pokonał ich m.in. pod Martynowem (1624) i Ochmatowem (1644). Po śmierci Koniecpolskiego w 1646 roku niektórzy twierdzili, że nastąpił koniec Polski. Nadszedł wtedy poważny kryzys Rzeczypospolitej związany m.in. z wybuchem powstania kozackiego pod wodzą Chmielnickiego. W programie wystąpili: Wojciech Wąsek (jako Koniecpolski), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci: dr Rafał Szmytka, dr Bartłomiej Wołyniec, Krzysztof Czyżewski.