Poczet wielkich hetmanów

Hetman Stanisław Koniecpolski (1591-1646) to jeden z największych wodzów w historii Rzeczypospolitej. Przegonił Szwedów z terenu Prus, pobił armię dowodzoną przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa pod Trzcianą (1629). Bronił Kres&