Poczet wielkich hetmanów

Hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621) stał się sławny jako pogromca Szwedów pod Kircholmem w 1605 roku. Jego czterotysięczne wojsko pobiło wtedy trzykrotnie większą armię szwedzką. Sławę przyniosła mu również obrona R