Poczet wielkich hetmanów

Hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621) stał się sławny jako pogromca Szwedów pod Kircholmem w 1605 roku. Jego czterotysięczne wojsko pobiło wtedy trzykrotnie większą armię szwedzką. Sławę przyniosła mu również obrona Rzeczypospolitej przed Turkami. W 1621 roku pod Chocimiem zmusił do odwrotu stutysięczną armię osmańską. W programie wystąpili: Aleksander Jarmuła (jako Chodkiewicz), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci: dr Marcin Gadocha, Justyna Gałuszka, Rafał Ochęduszko, Krzysztof Czyżewski.