Poczet wielkich hetmanów

Program historyczny przedstawiający sylwetki hetmanów wielkich koronnych.