Pochodzenie człowieka

Jak i kiedy powstał człowiek współczesny pod względem anatomicznym, taki jak my? Czy o pierwszych Homo Sapiens można powiedzieć, że potrafili myśleć? Skamieliny nie dają nam odpowiedzi. Wielka epopeja o tym, jak wzeszło słońce ludzkości wciąż pozostaje do napisania.