Pochodzenie człowieka

Oto na świecie pojawił się nowy człowiek. Rodzice i dziadkowie i są jego najbliższymi przodkami. Jego krewni, którzy żyli pięćset, dwa tysiące lat wcześniej, to jego dalsi przodkowie. Ich imiona i biografie rozpływają się we mgle wieków. Czy możemy sądzić, że coś podobnego ma miejsce w przypadku rodzaju ludzkiego? Czy gatunek ludzki także ma przodków?