Pochodzenie człowieka

Wyspy Galapagos, rok 1835. Na pokładzie brytyjskiego okrętu przebywa młody naukowiec. Bada i klasyfikuje faunę. Dokonuje fascynujących odkryć. Materiał zebrany podczas tej podróży
doprowadził go do zaskakujących wniosków. Opublikuje je w 1985 w książce, która wywoła na świecie sensacje. O powstawaniu gatunków. Ten naukowiec to Karol Darwin. Podważył tradycyjne wyjaśnienie pochodzenia człowieka. Śmiałość jego teorii przyniosła mu krytykę i drwiny. Pojawiły się jego karykatury nawiązujące do tezy, że człowiek pochodzi od małpy. Polemika trwa do dziś.