Po prostu zdrowie

Spastyczność – schorzenie neurologiczne polegające na wzmożonym napięciu mięśni, w którym ciało staje się więzieniem, życie zaś pełne jest bólu i cierpienia. Dr n. med. Marek Prokopienko tłumaczy przyczyny choroby, diagnostykę ora