Po prostu na wieś

Ośrodek Ptaków Dzikich w Bukwałdzie to miejsce do którego trafia rocznie ponad 1000 ptasich pacjentów. Są to: bociany, żurawie, kruki, jerzyki czy łabędzie. Prowadząca go od ponad 15 lat dr Ewa jest urodzonym mieszczuchem wychowa