Po PRLu

W odcinku Beata Michniewicz ze swoimi gośćmi, z dr. Konradem Kołodziejskim, publicystą i pisarzem, rozmawia o marszach milczenia, które odbywały się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Były to spontaniczne akty protestu przeciwko przemocy, budzących sprzeciw brutalnych morderstw. Ludzie, w tym w dużej części młodzież i studenci, reagowali w taki sposób na powszechną bezkarność sprawców zbrodni.