Po PRLu

W odcinku Beata Michniewicz ze swoimi gośćmi, profesorem Chwedorukiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz z doktorem Andrzejem Anuszem, historykiem, rozmawia o tym, jak kształtowała się demokracja po przełomie w 1989 roku. Jak wyglądało zaangażowanie społeczne i polityczne Polaków. Jak rodziło się i rozwija społeczeństwo obywatelskie w Polsce?