Po PRLu

Często podkreśla się ogromną rolę jaką Kościół katolicki odegrał w upadku komunizmu. Bez jego udziału obalenie starego systemu byłoby o wiele trudniejsze. Jednocześnie przypomina się problem księży agentów i ich udział w zawartych poroz