Po PRLu

Często podkreśla się ogromną rolę jaką Kościół katolicki odegrał w upadku komunizmu. Bez jego udziału obalenie starego systemu byłoby o wiele trudniejsze. Jednocześnie przypomina się problem księży agentów i ich udział w zawartych porozumieniach przy Okrągłym Stole i w całym okresie przełomu w Polsce, który się dokonał na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Jaka była rola Kościoła w transformacji? Na czym polegał przełom w stosunkach państwo – Kościół? Jakie były największe kontrowersje w tych relacjach na początku lat 90.?