Po PRLu

W odcinku Beata Michniewicz ze swoim gośćmi, Elizą Olczyk, dziennikarką i publicystką, oraz profesorem Rafałem Chwedorukiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, o konfliktach konstytucyjnych w III Rzeczpospolitej. W niepodległość Polska wchodziła z konstytucją PRL, która nie przystawała do nowej rzeczywistości. Nowe, ustrojowe zmiany miały często charakter doraźny. Debata ustrojowa nakładała się na walkę polityczną. Zakończyło ją na jakiś czas uchwalenie ustawy zasadniczej w 1997 roku.