Po PRLu

W odcinku Beata Michniewicz ze swoim gościem, profesorem Janem Żarynem, historykiem z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia o zjawisku postkomunizmu. Upadek Związku Sowieckiego i całego bloku wschodniego doprowadził do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1989 roku. Władzę straciła rządząca PRL komunistyczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która sama się rozwiązała, tworząc nowe byty polityczne funkcjonujące sprawnie w innej rzeczywistości. Kiedy zaczął się postkomunizm, jak długo trwał i czy jeszcze trwa?