Po PRLu

W odcinku Beata Michniewicz ze swoim gościem, profesorem Janem Żarynem, historykiem z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia o zjawisku postkomunizmu. Upadek Związku Sowieckiego i całego bloku wschodniego doprowadził do odzyskania