Po PRLu

Jesień Ludów to bardzo popularne publicystyczne określenie procesu rozpadu rządów komunistycznych w bloku w Europie Środkowo-Wschodniej, którego nasilenie przypadło na jesień 1989. Charakter tamtych wydarzeń nasuwał skojarzenie z