Po PRLu

Jesień Ludów to bardzo popularne publicystyczne określenie procesu rozpadu rządów komunistycznych w bloku w Europie Środkowo-Wschodniej, którego nasilenie przypadło na jesień 1989. Charakter tamtych wydarzeń nasuwał skojarzenie z Wiosną Ludów z 1848 roku. W programie szukamy odpowiedzi między innymi na pytania: kiedy zaczęła się Jesień Ludów, jaki był wpływ pierestrojki na jej przebieg, oraz dlaczego Polacy i Węgrzy byli liderami tych zmian.