Piwnice Jukatanu. Ogrody Belize

Rafy koralowe pokrywają wybrzeża niemal całej Zatoki Meksykańskiej i Karaibów. Nie są może tak wielkie i różnorodne jak Wielka Rafa Koralowa, ale wciąż są niezwykle pięknymi i ważnymi ekosystemami. Są ważne nie tylko dla środowiska natu