Piwnice Jukatanu. Ogrody Belize

Rio Dulce jest jednym z mniej zbadanych cudów natury, które można znaleźć rozrzucone po tym bogatym kulturowo kraju.