Pieśń Mocy

Przenosimy się do Reggio Emilia we Włoszech roku 1797. Tu w karczmie na tyłach ratusza Józef Wybicki spotyka się z Janem Henrykiem Dąbrowskim. To spotkanie zaowocuje napisaniem Pieśni legionów, która prawie sto lat później