Pieśń Mocy

Przenosimy się do Reggio Emilia we Włoszech roku 1797. Tu w karczmie na tyłach ratusza Józef Wybicki spotyka się z Janem Henrykiem Dąbrowskim. To spotkanie zaowocuje napisaniem Pieśni legionów, która prawie sto lat później stanie się oficjalnym hymnem Polski. Tu zaczyna się nasza filmowa przygoda. Poznajemy historię innych pieśni hymnicznych, odwiedzamy pierwszych Słowian, walczymy pod Grunwaldem i dowiadujemy się mało znanych faktów z młodości autora słów hymnu. Dowiadujemy się też, jaka jest różnica między mazurem a mazurkiem.