Perły Bałtyku

Ekosystem jest zdrowy wtedy, gdy żyją w nim duże drapieżniki. Największe ssaki drapieżne Bałtyku to foki, rzadziej spotykane sporadycznie morświny. Nazywa się je strażnikami równowagi ekosystemu, bo trzymają w ryzach populację gatunków,