Pełnia Wiary

Tym razem zaczynamy od zorganizowanego w Komańczy przez Bractwo Młodzieży Sarepta wakacyjnego turnusu dla rodzin, które odpoczynek łączą z rekolekcjami. Następnie dowiemy się, jaką funkcję w Kościele greckokatolickim pełni cerkiwnyk. W katowickiej parafii greckokatolickiej od kilkudziesięciu lat jest nim pan Jan Zrada. W Czechyniu razem z uczestnikami letniego obozu dla młodzieży greckokatolickiej popływamy kajakami. Na końcu przeniesiemy się na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, aby wziąć udział w modlitwie w dniu święta przewodników górskich.