Pełnia Wiary

Tym razem zaczynamy od zorganizowanego w Komańczy przez Bractwo Młodzieży Sarepta wakacyjnego turnusu dla rodzin, które odpoczynek łączą z rekolekcjami. Następnie dowiemy się, jaką funkcję w Kościele greckokatolickim pełni cerkiwnyk. W katowic