Pegaz

W programie: debata o biografii Witolda Gombrowicza autorstwa Klementyny Suchanow z udziałem Jarosława Klejnockiego, dyr. Muzeum Literatury, współwydawcy książki oraz Jacka Kopcińskiego, red. naczelnego miesięcznika „Teatr”, prof. Instytutu Badań Literackich i Macieja Nowaka, dyr. Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL; rozmowa z kuratorami wystawy „Biedermeier” w Muzeum Narodowym w Warszawie; Włodek Pawlik o swojej najnowszej płycie.