Pegaz

W programie: debata o biografii Witolda Gombrowicza autorstwa Klementyny Suchanow z udziałem Jarosława Klejnockiego, dyr. Muzeum Literatury, współwydawcy książki oraz Jacka Kopcińskiego, red. naczelnego miesięcznika „Teatr”, prof.