Pegaz

Tematem przewodnim programu jest fotografia, a „mistrzem ceremonii” – Tadeusz Rolke, który wydał niedawno książkę autobiograficzną. W dalszej części programu Sylwia Chutnik opowiada o swoim najnowszym dziele – „Sm