Pegaz

Historycy i publicyści analizują relacje polsko – ukraińskie po filmie „Wołyń”. Kongres Kultury, podejmujący ważne społeczne wątki – spotkanie i pogadanie, czy coś z tego wyniknie? Jakie są rekomendacje dla organizacji, samorz