Pegaz

Przyglądamy się architekturze modernizmu i jej współczesnym trendom. Inspiracją do rozmowy jest książka „Całe morze budowania” Agaty Gabiś, o wrocławskich budowlach z lat 56-70 oraz wystawa „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”, przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Pytamy również o związki rzeki z miastem. To temat Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie. Rozmówcami Barbary Schabowskiej są prof. Bolesław Stelmach – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz wrocławski architekt Zbigniew Maćków.