Pegaz

W tym roku 40. rocznica istnienia świętuje Łódź Kaliska i z tej okazji dyskutujemy o grupach artystycznych oraz ich obecności we współczesnej kulturze. Czy przemija czas zrzeszonych w grupy radykałów? Rozmawiamy także o Nocy Księ