Paszporty Wolności

Piotr Hlebowicz. Urodzony 2 marca 1963 roku w Morągu. Od września 1980 roku działał w strukturach NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych W 1981 roku wraz z ojcem brał udział w tworzeniu struktur Solidarności w rejonie Gdowa. W 1982 roku był jednym z założycieli podziemnego pisma „Kurierek B”, które ukazywało się w rejonie Bochni. W 1982 roku został w Małopolsce jednym z koordynatorów Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników (OKOR). Wszedł do Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, gdzie zajmował się drukowaniem pism „Żywią i Bronią”, „Vade Mecum” i „Solidarność Zwycięży”. Był autorem tekstów, członkiem redakcji. Organizował działalność wydawniczą. Na swojej posesji w Zagórzanach zbudował w 1983 roku ukryte pomieszczenie, rodzaj bunkra, w którym umieścił drukarnię. W 1985 roku został członkiem Solidarności Walczącej, a w latach 1986–1991 był koordynatorem Krakowskiego Oddziału SW, w ramach którego brał udział w przygotowywaniu pomocy represjonowanym. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowych, oraz malowaniu haseł na murach. W 1988 roku został jednym z organizatorów Wydziału Wschodniego SW, który zajmował się transportem sprzętu i materiałów poligraficznych do ZSRR, kontaktami z tamtejszą opozycją, współpracą polityczną i informacyjną. Od 1988 roku działał na rzecz polonii w ZSRR. Zajmował się organizowaniem łączności z Francją, RFN i USA. W marcu 1989 roku został delegatem na zjazd krajowy Solidarności w Warszawie.