Paszporty Wolności

Piotr Hlebowicz. Urodzony 2 marca 1963 roku w Morągu. Od września 1980 roku działał w strukturach NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych W 1981 roku wraz z ojcem brał udział w tworzeniu struktur Solidarności w rejonie Gdowa. W 1982 roku był