Paszporty Wolności

CZESŁAW NOWAK Urodzony 11 I 1938 r. w Smykowie, woj. świętokrzyskie. W 1960 r. rozpoczął pracę jako operator sprzętu i brygadzista w Zarządzie Portu Gdańsk. W latach 1960 - 1980 był członkiem ZZ Marynarzy i Portowców, a także wiceprzewodnicząc