Paszporty Wolności

WOJCIECH RYSZARD SKOWRON Urodzony 12 X 1955 r. w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978 r.). Był nauczycielem w SP w Podkowie Leśnej (1978 r. - 1990 r.) i dyrektorem placówki do 1994 r. W Solidarności od września 19