Paszporty Wolności

WOJCIECH RYSZARD SKOWRON
Urodzony 12 X 1955 r. w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978 r.). Był nauczycielem w SP w Podkowie Leśnej (1978 r. - 1990 r.) i dyrektorem placówki do 1994 r. W Solidarności od września 1980 r. , jako członek, a potem już wiceprzewodniczący KZ.
Był redaktorem naczelnym podziemnego pisma AIT (Agencja Informacyjna Terenowego Komitetu Oporu S). W grudniu 1981 r. współtwórca, a w latach 1982 - 1984 członek i szef Terenowego Komitetu Oporu Solidarności, redaktor Sektora, w latach 1982 - 1989 członek Armenii. W okresie od 1983 r. do 1984 r. udostępniał lokal drukarni TKO S. Był szefem grupy nadawczej NIL 3 Radia S, emitującej w woj. stołecznym warszawskim podziemne audycje Programu I Radia S (zatrzymany po emisji w Skierniewicach w dniu 23 listopada 1986 r.).
W latach 1987 - 1989 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność udostępnianie lokalu na punkt kolportażowy. W 1989 r. delegat Radia Solidarność w Tymczasowym Zarządzie Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Był także członkiem Zarządu Miasta Podkowa Leśna i wieloletnim radnym miejskim. W latach 1994 - 1998 nawiązał współpracę z TVP S. A. Potem, do 2002 r. był dyrektorem Biura Administracji, Zamówień Publicznych i Inwestycji Inspekcji Celnej, także p.o. dyr. generalnego w Generalnym Inspektoracie Celnym. Był również z - cą komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy (2002 r. - 2006 r.).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018 r.).