Paszporty Wolności

Marek Harasiuk „Generał”. Urodzony 17 listopada 1960 roku w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. W 1979 roku inicjator zorganizowania konspiracyjnej grupy młodzieżowej w Liceum im. Tadeusza Cz